Lịch công tác

Lịch làm việc của lãnh đạo sở (Từ ngày 22/04/2024 đến ngày 28/04/2024)
Cập nhật: 19/4/2024
Lịch làm việc của lãnh đạo sở (Từ ngày 15/04/2024 đến ngày 21/04/2024)
Cập nhật: 19/4/2024
Lịch làm việc của lãnh đạo sở (Từ ngày 08/04/2024 đến ngày 14/04/2024)
Cập nhật: 12/4/2024
Lịch làm việc của lãnh đạo sở (Từ ngày 01/04/2024 đến ngày 07/04/2024)
Cập nhật: 4/4/2024
Lịch làm việc của lãnh đạo sở (Từ ngày 25/03/2024 đến ngày 31/03/2024)
Cập nhật: 28/3/2024
Lịch làm việc của lãnh đạo sở (Từ ngày 18/03/2024 đến ngày 24/03/2024)
Cập nhật: 21/3/2024
Lịch làm việc của lãnh đạo sở (Từ ngày 11/03/2024 đến ngày 17/03/2024)
Cập nhật: 14/3/2024
Lịch làm việc của lãnh đạo sở (Từ ngày 04/03/2024 đến ngày 10/03/2024)
Cập nhật: 6/3/2024
Lịch làm việc của lãnh đạo sở (Từ ngày 26/02/2024 đến ngày 03/03/2024)
Cập nhật: 29/2/2024
Lịch làm việc của lãnh đạo sở (Từ ngày 19/02/2024 đến ngày 25/02/2024)
Cập nhật: 20/2/2024
Lịch làm việc của lãnh đạo sở (Từ ngày 12/02/2024 đến ngày 18/02/2024)
Cập nhật: 5/2/2024
Lịch làm việc của lãnh đạo sở (Từ ngày 05/02/2024 đến ngày 11/02/2024)
Cập nhật: 5/2/2024
Lịch làm việc của lãnh đạo sở (Từ ngày 29/01/2024 đến ngày 04/02/2024)
Cập nhật: 2/2/2024
Lịch làm việc của lãnh đạo sở (Từ ngày 22/01/2024 đến ngày 28/01/2024)
Cập nhật: 26/1/2024
Lịch làm việc của lãnh đạo sở (Từ ngày 15/01/2024 đến ngày 21/01/2024)
Cập nhật: 18/1/2024
Lịch công tác khác
Lịch làm việc của lãnh đạo sở (Từ ngày 08/01/2024 đến ngày 14/01/2024)
Lịch làm việc của lãnh đạo sở (Từ ngày 01/01/2024 đến ngày 07/01/2024)
Lịch làm việc của lãnh đạo sở (Từ ngày 25/12/2023 đến ngày 31/12/2023)
Lịch làm việc của lãnh đạo sở (Từ ngày 18/12/2023 đến ngày 24/12/2023)
Lịch làm việc của lãnh đạo sở (Từ ngày 11/12/2023 đến ngày 17/12/2023)
Lịch làm việc của lãnh đạo sở (Từ ngày 04/12/2023 đến ngày 10/12/2023)
Lịch làm việc của lãnh đạo sở (Từ ngày 27/11/2023 đến ngày 03/12/2023)
Lịch làm việc của lãnh đạo sở (Từ ngày 20/11/2023 đến ngày 26/11/2023)
Lịch làm việc của lãnh đạo sở (Từ ngày 13/11/2023 đến ngày 19/11/2023)
Lịch làm việc của lãnh đạo sở (Từ ngày 06/11/2023 đến ngày 12/11/2023)
Lịch làm việc của lãnh đạo sở (Từ ngày 30/10/2023 đến ngày 05/11/2023)
Lịch làm việc của lãnh đạo sở (Từ ngày 23/10/2023 đến ngày 29/10/2023)
Lịch làm việc của lãnh đạo sở (Từ ngày 16/10/2023 đến ngày 22/10/2023)
Lịch làm việc của lãnh đạo sở (Từ ngày 09/10/2023 đến ngày 15/10/2023)
Lịch làm việc của lãnh đạo sở (Từ ngày 02/10/2023 đến ngày 08/10/2023)
Lịch làm việc của lãnh đạo sở (Từ ngày 25/09/2023 đến ngày 01/10/2023)
Lịch làm việc của lãnh đạo sở (Từ ngày 18/09/2023 đến ngày 24/09/2023)
Lịch làm việc của lãnh đạo sở (Từ ngày 11/09/2023 đến ngày 17/09/2023)
Lịch làm việc của lãnh đạo sở (Từ ngày 04/09/2023 đến ngày 10/09/2023)
Lịch làm việc của lãnh đạo sở (Từ ngày 28/08/2023 đến ngày 03/09/2023)
Lịch làm việc của lãnh đạo sở (Từ ngày 21/08/2023 đến ngày 27/08/2023)
Lịch làm việc của lãnh đạo sở (Từ ngày 14/08/2023 đến ngày 20/08/2023)
Lịch làm việc của lãnh đạo sở (Từ ngày 07/08/2023 đến ngày 13/08/2023)
Lịch làm việc của lãnh đạo sở (Từ ngày 31/07/2023 đến ngày 06/08/2023)
Lịch làm việc của lãnh đạo sở (Từ ngày 24/07/2023 đến ngày 30/07/2023)
Lịch làm việc của lãnh đạo sở (Từ ngày 17/07/2023 đến ngày 23/07/2023)
Lịch làm việc của lãnh đạo sở (Từ ngày 10/07/2023 đến ngày 16/07/2023)
Lịch làm việc của lãnh đạo sở (Từ ngày 03/07/2023 đến ngày 09/07/2023)
Lịch làm việc của lãnh đạo sở (Từ ngày 26/06/2023 đến ngày 02/07/2023)
Lịch làm việc của lãnh đạo sở (Từ ngày 19/06/2023 đến ngày 25/06/2023)
Lịch làm việc của lãnh đạo sở (Từ ngày 12/06/2023 đến ngày 18/06/2023)
Lịch làm việc của lãnh đạo sở (Từ ngày 05/06/2023 đến ngày 11/06/2023)
Lịch làm việc của lãnh đạo sở (Từ ngày 29/05/2023 đến ngày 04/06/2023)
Lịch làm việc của lãnh đạo sở (Từ ngày 22/05/2023 đến ngày 28/05/2023)
Lịch làm việc của lãnh đạo sở (Từ ngày 15/05/2023 đến ngày 21/05/2023)
Lịch làm việc của lãnh đạo sở (Từ ngày 08/05/2023 đến ngày 14/05/2023)
Lịch làm việc của lãnh đạo sở (Từ ngày 01/05/2023 đến ngày 07/05/2023)
Lịch làm việc của lãnh đạo sở (Từ ngày 24/04/2023 đến ngày 30/04/2023)
Lịch làm việc của lãnh đạo sở (Từ ngày 17/04/2023 đến ngày 23/04/2023)
Lịch làm việc của lãnh đạo sở (Từ ngày 10/04/2023 đến ngày 16/04/2023)
Lịch làm việc của lãnh đạo sở (Từ ngày 03/04/2023 đến ngày 09/04/2023)
Lịch làm việc của lãnh đạo sở (Từ ngày 27/03/2023 đến ngày 02/04/2023)
Lịch làm việc của lãnh đạo sở (Từ ngày 20/03/2023 đến ngày 26/03/2023)
Lịch làm việc của lãnh đạo sở (Từ ngày 13/03/2023 đến ngày 19/03/2023)
Lịch làm việc của lãnh đạo sở (Từ ngày 06/03/2023 đến ngày 12/03/2023)
Lịch làm việc của lãnh đạo sở (Từ ngày 27/02/2023 đến ngày 05/03/2023)
Lịch làm việc của lãnh đạo sở (Từ ngày 20/02/2023 đến ngày 26/02/2023)
Lịch làm việc của lãnh đạo sở (Từ ngày 13/02/2023 đến ngày 19/02/2023)
Lịch làm việc của lãnh đạo sở (Từ ngày 06/02/2023 đến ngày 12/02/2023)
Lịch làm việc của lãnh đạo sở (Từ ngày 30/01/2023 đến ngày 05/02/2023)
Lịch làm việc của lãnh đạo sở (Từ ngày 23/01/2023 đến ngày 29/01/2023)
Lịch làm việc của lãnh đạo sở (Từ ngày 16/01/2023 đến ngày 22/01/2023)
Lịch làm việc của lãnh đạo sở (Từ ngày 09/01/2023 đến ngày 15/01/2023)
Lịch làm việc của lãnh đạo sở (Từ ngày 02/01/2023 đến ngày 08/01/2023)
Lịch làm việc của lãnh đạo sở (Từ ngày 26/12/2022 đến ngày 01/01/2023)
Lịch làm việc của lãnh đạo sở (Từ ngày 19/12/2022 đến ngày 25/12/2022)
Lịch làm việc của lãnh đạo sở (Từ ngày 12/12/2022 đến ngày 18/12/2022)
Lịch làm việc của lãnh đạo sở (Từ ngày 05/12/2022 đến ngày 11/12/2022)
Lịch làm việc của lãnh đạo sở (Từ ngày 28/11/2022 đến ngày 04/12/2022)
Lịch làm việc của lãnh đạo sở (Từ ngày 21/11/2022 đến ngày 27/11/2022)
Lịch làm việc của lãnh đạo sở (Từ ngày 14/11/2022 đến ngày 20/11/2022)
Lịch làm việc của lãnh đạo sở (Từ ngày 07/11/2022 đến ngày 13/11/2022)
Lịch làm việc của lãnh đạo sở (Từ ngày 31/10/2022 đến ngày 06/11/2022)
Lịch làm việc của lãnh đạo sở (Từ ngày 24/10/2022 đến ngày 30/10/2022)
Lịch làm việc của lãnh đạo sở (Từ ngày 17/10/2022 đến ngày 23/10/2022)
Lịch làm việc của lãnh đạo sở (Từ ngày 10/10/2022 đến ngày 16/10/2022)
Lịch làm việc của lãnh đạo sở (Từ ngày 03/10/2022 đến ngày 09/10/2022)
Lịch làm việc của lãnh đạo sở (Từ ngày 26/09/2022 đến ngày 02/10/2022)
Lịch làm việc của lãnh đạo sở (Từ ngày 19/09/2022 đến ngày 25/09/2022)
Lịch làm việc của lãnh đạo sở (Từ ngày 12/09/2022 đến ngày 18/09/2022)
Lịch làm việc của lãnh đạo sở (Từ ngày 05/09/2022 đến ngày 11/09/2022)
Lịch làm việc của lãnh đạo sở (Từ ngày 29/08/2022 đến ngày 04/09/2022)
Lịch làm việc của lãnh đạo sở (Từ ngày 22/08/2022 đến ngày 28/08/2022)
Lịch làm việc của lãnh đạo sở (Từ ngày 15/08/2022 đến ngày 21/08/2022)
Lịch làm việc của lãnh đạo sở (Từ ngày 08/08/2022 đến ngày 14/08/2022)
Lịch làm việc của lãnh đạo sở (Từ ngày 01/08/2022 đến ngày 07/08/2022)
Lịch làm việc của lãnh đạo sở (Từ ngày 25/07/2022 đến ngày 31/07/2022)
Lịch làm việc của lãnh đạo sở (Từ ngày 18/07/2022 đến ngày 24/07/2022)
Lịch làm việc của lãnh đạo sở (Từ ngày 11/07/2022 đến ngày 17/07/2022)
Lịch làm việc của lãnh đạo sở (Từ ngày 04/07/2022 đến ngày 10/07/2022)
Lịch làm việc của lãnh đạo sở (Từ ngày 27/06/2022 đến ngày 03/07/2022)
Lịch làm việc của lãnh đạo sở (Từ ngày 20/06/2022 đến ngày 26/06/2022)
Lịch làm việc của lãnh đạo sở (Từ ngày 13/06/2022 đến ngày 19/06/2022)
Lịch làm việc của lãnh đạo sở (Từ ngày 06/06/2022 đến ngày 12/06/2022)
Lịch làm việc của lãnh đạo sở (Từ ngày 30/05/2022 đến ngày 05/06/2022)
Lịch làm việc của lãnh đạo sở (Từ ngày 23/05/2022 đến ngày 29/05/2022)
Lịch làm việc của lãnh đạo sở (Từ ngày 16/05/2022 đến ngày 22/05/2022)
Lịch làm việc của lãnh đạo sở (Từ ngày 09/05/2022 đến ngày 15/05/2022)
Lịch làm việc của lãnh đạo sở (Từ ngày 02/05/2022 đến ngày 08/05/2022)
Lịch làm việc của lãnh đạo sở (Từ ngày 25/04/2022 đến ngày 01/05/2022)
Lịch làm việc của lãnh đạo sở (Từ ngày 18/04/2022 đến ngày 24/04/2022)
Lịch làm việc của lãnh đạo sở (Từ ngày 11/04/2022 đến ngày 17/04/2022)
Lịch làm việc của lãnh đạo sở (Từ ngày 04/04/2022 đến ngày 10/04/2022)
Lịch làm việc của lãnh đạo sở (Từ ngày 28/03/2022 đến ngày 03/04/2022)
Lịch làm việc của lãnh đạo sở (Từ ngày 21/03/2022 đến ngày 27/03/2022)
Lịch làm việc của lãnh đạo sở (Từ ngày 14/03/2022 đến ngày 20/03/2022)
Lịch làm việc của lãnh đạo sở (Từ ngày 07/03/2022 đến ngày 13/03/2022)
Lịch làm việc của lãnh đạo sở (Từ ngày 28/02/2022 đến ngày 06/03/2022)
Lịch làm việc của lãnh đạo sở (Từ ngày 21/02/2022 đến ngày 27/02/2022)
Lịch làm việc của lãnh đạo sở (Từ ngày 14/02/2022 đến ngày 20/02/2022)
Lịch làm việc của lãnh đạo sở (Từ ngày 07/02/2022 đến ngày 13/02/2022)
Lịch làm việc của lãnh đạo sở (Từ ngày 31/01/2022 đến ngày 06/02/2022)
Lịch làm việc của lãnh đạo sở (Từ ngày 24/01/2022 đến ngày 30/01/2022)
Lịch làm việc của lãnh đạo sở (Từ ngày 17/01/2022 đến ngày 23/01/2022)
Lịch làm việc của lãnh đạo sở (Từ ngày 10/01/2022 đến ngày 16/01/2022)
Lịch làm việc của lãnh đạo sở (Từ ngày 03/01/2022 đến ngày 09/01/2022)
Lịch làm việc của lãnh đạo sở (Từ ngày 27/12/2021 đến ngày 02/01/2022)
Lịch làm việc của lãnh đạo sở (Từ ngày 20/12/2021 đến ngày 26/12/2021)
Lịch làm việc của lãnh đạo sở (Từ ngày 13/12/2021 đến ngày 19/12/2021)
Lịch làm việc của lãnh đạo sở (Từ ngày 06/12/2021 đến ngày 12/12/2021)
Lịch làm việc của lãnh đạo sở (Từ ngày 29/11/2021 đến ngày 05/12/2021)
Lịch làm việc của lãnh đạo sở (Từ ngày 22/11/2021 đến ngày 28/11/2021)
Lịch làm việc của lãnh đạo sở (Từ ngày 15/11/2021 đến ngày 21/11/2021)
Lịch làm việc của lãnh đạo sở (Từ ngày 08/11/2021 đến ngày 14/11/2021)
Lịch làm việc của lãnh đạo sở (Từ ngày 01/11/2021 đến ngày 07/11/2021)
Lịch làm việc của lãnh đạo sở (Từ ngày 25/10/2021 đến ngày 31/10/2021)
Lịch làm việc của lãnh đạo sở (Từ ngày 18/10/2021 đến ngày 24/10/2021)
Lịch làm việc của lãnh đạo sở (Từ ngày 11/10/2021 đến ngày 17/10/2021)
Lịch làm việc của lãnh đạo sở (Từ ngày 04/10/2021 đến ngày 10/10/2021)
Lịch làm việc của lãnh đạo sở (Từ ngày 27/09/2021 đến ngày 03/10/2021)
Lịch làm việc của lãnh đạo sở (Từ ngày 20/09/2021 đến ngày 26/09/2021)
Lịch làm việc của lãnh đạo sở (Từ ngày 13/09/2021 đến ngày 19/09/2021)
Lịch làm việc của lãnh đạo sở (Từ ngày 06/09/2021 đến ngày 12/09/2021)
Lịch làm việc của lãnh đạo sở (Từ ngày 30/08/2021 đến ngày 05/09/2021)
Lịch làm việc của lãnh đạo sở (Từ ngày 23/08/2021 đến ngày 29/08/2021)
Lịch làm việc của lãnh đạo sở (Từ ngày 16/08/2021 đến ngày 22/08/2021)
Lịch làm việc của lãnh đạo sở (Từ ngày 09/08/2021 đến ngày 15/08/2021)
Lịch làm việc của lãnh đạo sở (Từ ngày 02/08/2021 đến ngày 08/08/2021)
Lịch làm việc của lãnh đạo sở (Từ ngày 26/07/2021 đến ngày 01/08/2021)
Lịch làm việc của lãnh đạo sở (Từ ngày 19/07/2021 đến ngày 25/07/2021)
Lịch làm việc của lãnh đạo sở (Từ ngày 12/07/2021 đến ngày 18/07/2021)
Lịch làm việc của lãnh đạo sở (Từ ngày 05/07/2021 đến ngày 11/07/2021)
Lịch làm việc của lãnh đạo sở (Từ ngày 28/06/2021 đến ngày 04/07/2021)
Lịch làm việc của lãnh đạo sở (Từ ngày 21/06/2021 đến ngày 27/06/2021)
Lịch làm việc của lãnh đạo sở (Từ ngày 14/06/2021 đến ngày 20/06/2021)
Lịch làm việc của lãnh đạo sở (Từ ngày 07/06/2021 đến ngày 13/06/2021)
Lịch làm việc của lãnh đạo sở (Từ ngày 31/05/2021 đến ngày 06/06/2021)
Lịch làm việc của lãnh đạo sở (Từ ngày 24/05/2021 đến ngày 30/05/2021)
Lịch làm việc của lãnh đạo sở (Từ ngày 24/05/2021 đến ngày 30/05/2021)
Lịch làm việc của lãnh đạo sở (Từ ngày 17/05/2021 đến ngày 23/05/2021)
Lịch làm việc của lãnh đạo sở (Từ ngày 10/05/2021 đến ngày 16/05/2021)
Lịch làm việc của lãnh đạo sở (Từ ngày 03/05/2021 đến ngày 09/05/2021)
Lịch làm việc của lãnh đạo sở (Từ ngày 26/04/2021 đến ngày 02/05/2021)
Lịch làm việc của lãnh đạo sở (Từ ngày 19/04/2021 đến ngày 25/04/2021)
Lịch làm việc của lãnh đạo sở (Từ ngày 12/04/2021 đến ngày 18/04/2021)
Lịch làm việc của lãnh đạo sở (Từ ngày 05/04/2021 đến ngày 11/04/2021)
Lịch làm việc của lãnh đạo sở (Từ ngày 29/03/2021 đến ngày 04/04/2021)
Lịch làm việc của lãnh đạo sở (Từ ngày 22/03/2021 đến ngày 28/03/2021)
Lịch làm việc của lãnh đạo sở (Từ ngày 15/03/2021 đến ngày 21/03/2021)
Lịch làm việc của lãnh đạo sở (Từ ngày 08/03/2021 đến ngày 14/03/2021)
Đăng nhập